Ďakujeme!

Touto cestou sa chceme v prvom rade poďakovať našim obchodným partnerom, ktorí prijali pozvanie a v úctihodnom počte sa zúčastnili 21. ročníka konferenicie o ochrane rastlín a listovej výžive.

Taktiež ďakujeme všetkým prezentérom za vysoko-odborné a zaujímavé prednášky. Naša vďaka patrí aj M-Aréne v Prešove za moderné a technicky výborne vybavené priestory, ktoré prispeli k profesionálnemu a bezproblémovému priebehu nášho seminára roku 2023.
 
Tešíme sa na plodnú spoluprácu v nastávajúcej sezóne!
 

Pozrite si ako to vyzeralo na našej konferencii zameranej na prezentáciu noviniek z prípravkov na ochranu rastlín a listovej výživy pre sezónu 2023.

Váš obchodný partner Fytostar .

 

(pre zobrazenie a posúvanie fotografii potiahnite foto doľava)

Kontaktné údaje

Fytostar, spol. s r.o. Bardejovská 44, 080 06 Prešov

Fakturačné údaje

IČO : 36 47 70 95 DIČ : 202 000 9222 IČ DPH: SK 202 000 9222