Portfólio spoločnosti

Predaj prípravkov na ochranu rastlín, osív a priemyselných hnojív

Odborné poradenstvo v oblasti pestovania a ošetrovania poľnohospodárskych plodín

Predfinancovanie úrody formou vstupov a finančných záloh

Zabezpečenie platby komoditami pri zbere úrody

Zabezpečenie dopravy a distribúcie v rámci celého Slovenska

Skladovacie priestory pre POR o rozlohe 1000m²

Kontaktné údaje

Fytostar, spol. s r.o. Bardejovská 44, 080 06 Prešov

Fakturačné údaje

IČO : 36 47 70 95 DIČ : 202 000 9222 IČ DPH: SK 202 000 9222