Portfólio spoločnosti

Predaj prípravkov na ochranu rastlín, osív a priemyselných hnojív

Odborné poradenstvo v oblasti pestovania a ošetrovania poľnohospodárskych plodín

Predfinancovanie úrody formou vstupov a finančných záloh

Zabezpečenie platby komoditami pri zbere úrody

Zabezpečenie dopravy a distribúcie v rámci celého Slovenska

Skladovacie priestory pre POR o rozlohe 1000m²

Aktuálne cenové ponuky pre rok 2020

  • Herbicídy
  • Fungicídy
  • Insekticídy
  • Rastové regulátory
  • Pomocné prípravky
  • Listové Hnojivá
Cenník POR pre rok 2020
Predzberová aplikácia pre rok 2020

Naši obchodní partneri

Fotogaléria z 1. ročníka dňa poľa repky ozimnej v Malom Šariši v spolupráci so spoločnosťami CORTEVA, PIONEER a NPPC- VŠS Malý Šariš - 18.06.2020

Kontaktné údaje

Fytostar, spol. s r.o. Bardejovská 44, 080 06 Prešov

Fakturačné údaje

IČO : 36 47 70 95 DIČ : 202 000 9222 IČ DPH: SK 202 000 9222