Hodnoty, o ktoré sa pri práci opierame:

Skúsenosť

Know-how získaný dlhoročným pôsobením v agrosektore

17

Rokov na trhu
Click Here

Spoľahlivosť

Spolupráca len s renomovanými obchodnými partnermi

Referencie

Tu

Flexibilita

Vaša spokojnosť = naša práca

Distribúcia

v rámci celého Slovenska
Kontakt

O vzniku spoločnosti:

Spoločnosť Fytostar, s.r.o., vznikla zápisom do obchodného registra ku dňu 11.12.2001 ako Spoločnosť s ručením obmedzeným a v tejto právnej forme pôsobí dodnes .

Už ako samotný názov napovedá, naším výhradným cieľom je byť hviezdou v oblasti distribúcie prípravkov na ochranu rastlín, doplnených o consultingové služby poskytované našimi špecialistami v tejto oblasti.

 

Od svojho vzniku spolupracujeme len  s renovovanými zahraničnými dodávateľmi agrochemikálií a priemyselných hnojív. Počas doby nášho pôsobenia na slovenskom trhu sme si dokázali vybudovať stabilné miesto v konkurenčnom prostredí a stali sa tak silným hráčom vo svojom segmente.

Od svojho vzniku sa nachádzajú naše administratívne, ako aj skladové priestory na ľahko dostupnej lokalite situovanej v areály spoločnosti Poľnonákup ŠARIŠ, a.s., na  Bardejovskej ulici v Prešove.

Napísali o nás:

Kontaktné údaje

Fytostar, spol. s r.o. Bardejovská 44, 080 06 Prešov

Fakturačné údaje

IČO : 36 47 70 95 DIČ : 202 000 9222 IČ DPH: SK 202 000 9222