Hodnoty, o ktoré sa pri práci opierame:

Skúsenosť

Know-how získaný dlhoročným pôsobením v agrosektore

19

Rokov na trhu
Kontakt

Spoľahlivosť

Spolupráca len s renomovanými obchodnými partnermi

Informácie

Tu

Flexibilita

Vaša spokojnosť = naša práca

Distribúcia

v rámci celého Slovenska
Kontakt

O vzniku našej spoločnosti:

Spoločnosť Fytostar, s.r.o., vznikla zápisom do obchodného registra ku dňu 11.12.2001 ako Spoločnosť s ručením obmedzeným a v tejto právnej forme pôsobí dodnes.

Už ako samotný názov napovedá, naším výhradným cieľom je byť hviezdou v oblasti distribúcie a predaja prípravkov na ochranu rastlín, osív a priemyselných hnojív, doplnených o consultingové služby poskytované našimi špecialistami v tejto oblasti.

Od svojho vzniku spolupracujeme len  s renovovanými zahraničnými a domácimi dodávateľmi agrochemikálií, osív a priemyselných hnojív. Počas doby nášho pôsobenia na slovenskom trhu sme si dokázali vybudovať stabilné miesto v konkurenčnom prostredí a stali sa tak silným hráčom vo svojom segmente.

Naše administratívne, ako aj skladové priestory POR a veľkoobjemových hnojív sa nachádzajú na ľahko dostupnej lokalite, situovanej v areály spoločnosti Poľnonákup ŠARIŠ, a.s., na  Bardejovskej ulici v Prešove.

Kontaktné údaje

Fytostar, spol. s r.o. Bardejovská 44, 080 06 Prešov

Fakturačné údaje

IČO : 36 47 70 95 DIČ : 202 000 9222 IČ DPH: SK 202 000 9222