Ďakujeme!

Touto cestou sa chceme v prvom rade poďakovať našim obchodným partnerom, ktorí prijali pozvanie a v úctihodnom počte sa zúčastnili 17. ročníka seminára o ochrane rastlín. 

Taktiež ďakujeme všetkým prezentérom, vyslaných na tento seminár našimi partnerskými spoločnosťami, za vysoko-odborné a zaujímavé prednášky.
 
Naša vďaka patrí aj hotelu Plaza Beach v Prešove za moderné a technicky výborne vybavené priestory, ktoré prispeli k profesionálnemu a bezproblémovému priebehu nášho seminára 2018.
 
Tešíme sa na plodnú spoluprácu v nastávajúcej sezóne!
 

Pozrite si ako to vyzeralo na našom dvojdňovom seminári zameranom na prezentáciu noviniek z prípravkov na ochranu rastlín na sezónu 2018.

Váš obchodný partner Fytostar .

Kontaktné údaje

Fytostar, spol. s r.o. Bardejovská 44, 080 06 Prešov

Fakturačné údaje

IČO : 36 47 70 95 DIČ : 202 000 9222 IČ DPH: SK 202 000 9222